Site Map of the Dmaker website

Home
Essentially a five-way entrance to:

The water tower of Bergen op Zoom
My house, my tower, the place where I work and live.
The full story: the background and all the newsletters that I have published on its metamorphosis into a home and its restoration.

Tiny animations
Selection of small animations, most of them REAL tiny, that work very nicely as eye catchers in e-mail...
Most of these are exclamation marks that move around.
I call them Exclanimations'.

More tiny animations

Larger animations
That have been made either from 3D renderings or from photographs. The old fashioned 'blending' slide show revived for the Internet!
As you will see, an ideal way to show growing processes.

Construction of a township
Construction of a building
A child's maturation to adulthood

Example D-animation
Example animated GIF

Industrial design
Apart from graphic and web design, I have designed and built some unique pieces of furniture over the years.
This page only holds a few examples.

Fun and Function
Finding Fun in Function has been my major creative engine for years.
Functionality has been used as an excuse for dull design for too long - enough is enough already.
One of the things teachers have been trying to teach me was 'don't try to reinvent the wheel' - and I find ultimate fun in just doing that: weighing all conventions and toss out redundancy, never losing functionality out of sight. Having fun on the side.
It is what I think designing should be all about.
I think that the stuff I have put together on this site proves my point.
Take a look at some of the finest examples of interactive presentations!

Airspace Classification map of The Netherlands (88 K, showing the classification of Dutch airspace)

Homes for lost animals, S.P.C.A. Holland (57 K, page opens in Dutch: click English flag)

ETOPS pilot course (307 K, click start and use the space bar to move along)

Principles of Flight (642 K, short, Dutch, introductory course for helicopter pilots - use the space bar to move along)

Family tree, both descending and ascending (220 K, 824 persons in a family are included showing all their inter-relationships)

ThemaTours (87 K, a single page from a Dutch travel agency)

Buitengemeen (187 K, small site with a simple company presentation)

Solvay Draka A plastics company in Holland (565 K)

E-mail commercial EFI (177 K - Electronics For Imaging)

Gezondsheidscentrum Gein (1500 K, showing the stages of construction of a healthcare centre in Amsterdam)

D-animation (310 K, an animation of yearly student photos showing a child's maturation to adulthood)

Four seasons at a farm and garden (1077 K, do try all the buttons)

Just a Collection of Luminosities - the very first website I ever built. Still worth the visit.

TwoFaces - part of that first site, but you don't want to miss it: one of the weirdest optical ilusions explained.

The Theory - a testing page, where I have been trying out different ways of interactive manipulation.

 

 

Home
Vijf ingangen naar de volgende onderwerpen:

De watertoren van Bergen op Zoom
Mijn huis, mijn toren, waar ik woon en werk.
Het hele verhaal: achtergrond en alle nieuwsbrieven die ik heb gepubliceerd over de verbouwing en restauratie.

Kleine animaties
Een selectie van kleine, meestal ERG kleine animaties, die prachtig werken als blikvanger in e-mail berichten.
De geanimeerde uitroeptekens noem ik 'Exclanimations'.

Meer kleine animaties

Grotere animaties
Gemaakt van 3D plaatjes of foto's. De ouderwetse overvloei-dia-show nieuw internet-leven ingeblazen.

Zoals duidelijk mag zijn: een ideale manier om groeiprocessen in beeld te brengen.

Gein IV in aanbouw
Bouw van Gezondheidscentrum Gein

Opgroeiend kind

Voorbeeld D-animation
Voorbeeld animated GIF

Industrial design
Naast brochures, websites en presentaties heb ik in de loop der jaren ook wat leuk meubilair ontworpen en gemaakt. Op deze pagina een paar voorbeelden.

Fun and Function
Het zoeken naar de 'Fun' in functionaliteit is al jarenlang mijn creatieve motor. Functionaliteit is lang genoeg gebruikt als excuus voor saaie ontwerpen - genoeg is genoeg.
Docenten hebben hun best gedaan om mij te leren dat 'het wiel opnieuw uitvinden' niet goed was - terwijl ik daar juist de meeste voldoening in vind: alle conventies in de weegschaal en wat niet voldoet moet weg, Altijd met het oog op functionaliteit.
Ontwerpen zou niets anders moeten zijn.
Ik denk dat de voorbeelden die ik op deze website heb verzameld mijn stellingname verhelderen.

Luchtruimclassificatie kaart (88 K, het luchtruim van Nederland met de classificaties)

Dierenasielen en afdelingen van de dierenbescherming in Nederland (57 K)

ETOPS cursus (307 K, klik start en gebruik de spatiebalk om verder te bladeren)

Principles of Flight (642 K, korte inleidende helikoptercursus. Gebruik de spatiebalk om vooruit te bladeren)

Stamboom en kwartierstaat ineen (220 K, 824 personen met alle, onderlinge relaties)

ThemaTours (87 K, slechts een van de vele pagina's als voorbeeld)

Buitengemeen (187 K, kleine site met eenvoudige bedrijfspresentatie)

Solvay Draka Plastics (565 K )

E-mail commercial EFI (177 K, Electronics For Imaging)

Gezondsheidscentrum Gein (1500 K, de bouw verbeeld)

D-animation (310 K, de groei verbeeld met behulp van de jaarlijkse schoolfoto's)

De Staartsehoeve in vier seizoenen (1077 K, boerderij en heemtuin in Huijbergen)

Just a Collection of Luminosities - de allereerste website die ik heb gemaakt. Nog altijd de moeite waard.

TwoFaces - een onderdeel uit die site dat je niet wilt missen: een van devreemdste vormen van gezichtsbedrog verklaard.

The Theory - een pagina waar ik allerlei verschillende manieren van interactieve manipulatie heb uitgeprobeerd.